KEMRO OY

Kiitoteiden jäänpoistojärjestelmä DWR-Prime

Nestemäisen jäänsulatusaineiden levitysauton DYNASET DWR Prime käyttötavat:

* Jään ja liukkauden poisto kiitoteiltä (jäänsulatus)

* Lumen ja jään kertymisen ennaltaehkäisy (liukkaudentorjunta)

DYNASET jäänsulatusratkaisu asennetaan kuorma-auton alustaan. Jäänsulatusjärjestelmän painetta voidaaan säätää auton moottoriin kytketyllä korkeapainepumpulla.

Kiitoteiden jäänpoistojärjestelmä DWR-Prime

Jäänsulatusjärjestelmä sisältää kaksi korkeapainepumppua (Dynaset HPW), öljysäiliön ja suodattimet, putkiston, sähkönjakolaitteet, ja jäänsulatusnestesäiliön.

Vianilmoitus- sekä uudelleenohjelmoinnin tukijärjestelmä voidaan järjestää internet-yhteyden välityksellä. Laitteiston moottori on Euro 6-standarin mukainen. Liuoslevityksen leveys voidaan säätää kolmiportaisesti: 3, 14 tai 24 m. Laitteston hätäpysäytys voidaan tehdä auton ohjaamosta sekä auton molemmilta sivuilta?? Mukana kannettava lisäruisku aineen levityseen tai kaluston vesipesuun.

Kiitoteiden jäänpoistojärjestelmä DWR-Prime
Kiitoteiden jäänpoistojärjestelmä DWR-Prime
Kiitoteiden jäänpoistojärjestelmä DWR-Prime
Kiitoteiden jäänpoistojärjestelmä DWR-Prime
Kiitoteiden jäänpoistojärjestelmä DWR-Prime
Kiitoteiden jäänpoistojärjestelmä DWR-Prime
Kiitoteiden jäänpoistojärjestelmä DWR-Prime
Kiitoteiden jäänpoistojärjestelmä DWR-Prime

Copyrighted Image